Speciální zákroky

Mobirise
Mobirise
Mobirise
 • Komplexní, cílené a kontrolní vyšetření pneumologem - sestává z anamnézy ( rozhovoru pacienta a lékaře o nynějším onemocnění, předchozích chorobách, rodinné zátěži, alergiích, užívání léků, pracovních a sociálních podmínkách) a fyzikálního vyšetření ( pohled, poklep hrudníku a poslech dýchání)
 • Spirometrie - Při vyšetření zjišťujeme základní plicní objemy a kapacity včetně dynamických parametrů. Spirometrie má význam při rozlišení nemocí projevujících se ztížením a prodloužením výdechu a nemocí provázených snížením celkové kapacity plic. Dále umožňuje určit stupeň poruchy dýchání
 • Bronchodilatační test - Využívá se k prokázání zlepšení dechových objemů po aplikaci léčiv
 • Bronchokonstrikční test - Provádíme k průkazu snížení dechových objemů a prodloužení výdechu po námaze ( stanovená zátěž na rotopedu) nebo inhalací látek, které mohou vyvolat bronchokonstrikci. Další možností bronchokonstrikčních testů je šestiminutový test chůzí nebo během.
 • RTG vyšetření hrudníku - používáme k zobrazení plicních struktur, orgánů mezihrudí, srdce a skeletu hrudníku. Provádíme standartní snímek hrudníku, boční snímky a tomografická vyšetření. Tato vyšetření provádíme v plicních ambulancích v Novém Jičíně a Příboře
Mobirise
Mobirise
Mobirise
 • Screeningové vyšetření syndromu spánkové apnoe - zajištuje vyšetrení poruch dýchání ve spánku
 • Pulsní oxymetrie - zajišťuje saturaci hemoglobinu v krvi kyslíkem a tepovou frekvenci
 • Kožní testy - Při podezření na onemocnění tuberkulózou provádíme tuberkulinový test.
 • Laborantorní vyšetření provádíme v běžném rozsahu interních ambulancí.
 • Mikrobiologická vyšetření - provádíme odběry sputa, aspirátu při bronchoskopii, výtěry z krku na nespecifické bakterie i na TBC.
 • Bronchoskopická vyšetření provádíme v plicní ambulanci v Příboře. K vyšetření se používá flexibilní přístroj, bronchofibroskop, v lokální anestezii. Používáme kontaktní anestetika Tetrakain a Lidokain. Vyšetření se provádí z diagnostických a léčebných důvodů.
  Při diagnostické bronchoskopii je možné hodnotit vizuální změny v dohledné části bronchiálního stromu, vedle toho umožňuje bronchoskopie odběr materiálu k cytologickému a histologickému vyšetření, odběr k mikrobiologickému vyšetření. Je možné provádět i punkce uzlin nebo jiných útvarů v blízkosti průdušnice a velkých průdušek.
  Při léčebné bronchoskopii můžeme odsát nadměrný bronchiální sekret nebo sekret značně vazký, kdy nemocný není schopný vlastními silami jej odstranit. Dále je možné odstranit cizí tělesa, korigovat krvácení.
 • Bronchoalveolární laváž (BAL) se provádí při bronchoskopii. Je to neinvazivní metoda, kdy aplikujeme 150-300ml fyziologického roztoku do segmentálního bronchu s jeho následným odsátím. Takto získáme lavážní tekutinu z úrovně bronchiolů a alveolů, v níž lze hodnotit buněčný rozpočet a patogeny působící zánětlivé postižení cílené oblasti

©  2020 M.I.O. spol. s r.o.

Create a website - Details here